ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสุรินทร์


ไทย       English    

 
กลาก
เกลื้อน
ไข้หวัดนก
ไวรัสตับอักเสบบี
ตาแดง
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(เอดส์)
เอดส์
ไข้หวัดใหญ่
มือเท้าปาก
วัณโรค
หอบหืด
หิด
หืด
อีสุกอีใส
อุจจาระร่วง
การดูแลสุขภาพจิตผู้ติดเชื้อ
ชายรักชาย
โรคเรื้อน
รู้เท่าทันป้องกันเอดส์
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
ไวรัสตับอักเสบซี
ไข้เลือดออก
ไข้หวัดและปอดบวม
 
กายภาพบำบัดในข้อไหล่
การตรวจมะเร็งเต้านม
การปฏิบัติตัวขณะเข้าเฝือก
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลสุรินทร์..