มาตรา 9 (6)


ไทย       English    

 
ขั้นตอนการขอรับข้อมูล
แบบฟอร์มการขอรับข้อมูล
คำสั่ง..Click..!/ระเบียบ, ประกาศ..Clilk...!
สัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง
       สัญญา การจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล).pdf
       สัญญา การสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจให้คำปรึกษา.pdf
       สัญญา เครื่องกระตุกหัวใจ.pdf
       สัญญา เครื่องจี้ตัดเนื้อเยื่อพร้อมระบบปิดเชื่อมหลอดด้วยไฟฟ้า.pdf
       สัญญา เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า.pdf
       สัญญา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน.pdf
       สัญญา เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก.pdf
       สัญญา เครื่องตรวจอวัยวะภาบใน.pdf
       สัญญา เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารก.pdf
       สัญญา เครื่องวัดความดันอัติโนมัติ พร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน.pdf
       สัญญา เครื่องสลายเนื้อเยื่อ.pdf
       สัญญา เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิกแบบมีคริบ.pdf
       สัญญา ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่.pdf
       สัญญา ปรับปรุงศูนย์สุขภาพชุมชน ถนนกรุงศรีนอก.pdf
สัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง
       Adefovir dipivoxil 10 mg tablets.pdf
       Alfuzosin 10 mg prolonged release tablets.pdf
       Calcium folinate 300mg.pdf
       Diacerine 50 mg capsules.pdf
       Doxazocin mesylate controlled-release 4mg tablets.pdf
       Escitalopram 10 mg tablets.pdf
       Ketoanalogues and Essential amino acid tablet.pdf
       Lamotrigine 50 mg tablets.pdf
       lresartan 300mg+hydrochloroyhiazise 12.5mg tablests.pdf
       Omeprazole 40 mg for injection .pdf
       Phenytion sodium 50mg.pdf
       Prenteral nutrition perpherl injection.pdf
       Sodium chloride 100 l injections.pdf
       Sodium chloride 1000 ml injections.pdf

เข้าชมลำดับที่ 4031